Duurzaamheidsverslag 2020

Beste lezer,

Dit is inmiddels ons derde duurzaamheidsrapport. In 2019 schreven we een duurzaamheidsrapport waarin we onze grote ambities aankondigden. Bij het schrijven daarvan kon echter niemand vermoeden dat de wereld door een pandemie getroffen zou worden. Maatregelen om de verspreiding en de gevolgen van COVID-19 in te dammen, staan sinds maart 2020 dan ook hoog op de agenda. Maar dat betekent niet dat andere thema’s minder belangrijk zijn geworden.

Onze agenda voor een duurzame samenleving blijft bepalend voor de koers van ons beleid. Met dit rapport geven we openheid van zaken over de duurzaamheidsprestaties van Spoor2 in 2020. Op 30 mei 2020 verhuisden we naar onze nieuwbouw in Hamme. Daar openden we tevens ons eerste horecaproject: KaffeeSocial.

Trots stellen we vast dat dit project een groot succes is. Uiteraard zijn we ons ook blijven richten op onze andere activiteiten: Kringwinkels, KiloSjop, Groendienst, Hout- en renovatiedienst, Naaiatelier en WasGoed. Met genoegen kunnen we vertellen dat we de toekomst erg ambitieus zien. Ook in 2021 zullen we niet stilzitten. Spoor2 gaat namelijk samenwerken met Pro Natura.

Vanaf 1 juni 2021 maken wij de personele unie van onze bedrijven klaar om op termijn te kunnen fusioneren. We zijn ervan overtuigd dat Pro Natura en Spoor2 elkaar zullen aanvullen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en personeelsbegeleiding.

We wensen u veel inspiratie bij het lezen van ons duurzaamheidsrapport,

Aart Lehembre, algemeen directeur Spoor2

 


Ecologisch duurzaam

Spoor2 neemt actie om zijn impact op het milieu te verminderen.

EcologischDuurzaam

Duurzame aankopen

 • Inname van het nieuwe ecologische en duurzame kantoorgebouw.
 • Installatie van een automatische doseringspomp van wasproducten bij WasGoed om verspilling tegen te gaan.
 • Machines op batterij zoals één grasmaaier, twee kettingzagen, zeven haagscharen, vijf bosmaaiers en één bladblazer.
 • We werken steeds met biologisch afbreekbare brandstoffen zoals 2 en 4 takt aspen en 2 takt moto mix.
 • We hebben verschillende ecologische bloemenmengsels bij klanten gezaaid.
 • We koken met voedseloverschotten bij Asorti.
 • Audit transportbewegingen in functie van verhogen efficiëntie logistiek.

Ecologische onkruidbestrijding

in de groendienst via stomen en branden.

Energieproductie en -consumptie

 • 143 zonnepanelen
 • LED-verlichting voor de Kringwinkels in Zele, Hamme en Bornem

Waterverbruik (in m3) Elektriciteitsverbruik (in kw/h) Gasverbruik (in ...) 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020
Hoofdzetel 199 204 25.473 141.631 17.508 17.046
Kringwinkels 292 273 44.379 47.025 35.258 25.096
Groentenafdeling 41 32        
Wasgoed + naaiatelier 471 495 25.789 25.064 20.642 17.513

 


Transport: vergroening van het wagenpark

 • 2 bestaande elektrische voertuigen en 2 nieuwe elektrische voertuigen met een totaalverbruik van 6.619 kW/h
 • De machines van onze Groendienst verbruikten 10.427l brandstof en 1.785kg propaangas
 • 4 laadpunten

  Daarnaast werken we eraan om minder kilometers met de wagen te rijden dankzij:

 • een efficiëntere transportplanning
 • acties voor duurzaam woon-werkverkeer 
 • zo min mogelijk dienstverplaatsingen met de eigen wagen 
 • eigen wagens hadden een verbruik van 22.592l brandstof

 

 


Economisch duurzaam

In ons strategisch plan van de voorbije jaren focusten we op het creëren van een stabiele economische pijler. In 2020waren we een financieel gezond bedrijf, waardoor we de ruimte hebben om te investeren en verder te groeien.

 

Eigen inkomsten vs. subsidies

2,81% overige inkomsten (rente en giften)

Knipsel 2

           € 5.488.186,68 opbrengsten

 

groen bouw renovatie

 Groen, bouw en renovatie

  €1.541.618,49 omzet

3.866 paaltjes

van Fluxys onderhouden

1.065 cabines

van Eandis (Fluvius) onderhouden

 795.500 m2

gras gemaaid

7.450 m2

 onkruid gebrand op verhardingen

28.900 m2

onkruid verwijderd

56

nestkastjes uitgekuist met hoogtewerker

3.120 km

hagen geschoren

3.850 m2

verhardingen geborsteld

 

klanten

335 gefactureerde klanten in 2019

TOP5

FLUVIUS S.O.
GEMEENTE WETTEREN
STAD DENDERMONDE
GEMEENTE ZELE
GEMEENTE BUGGENHOUT

331 gefactureerde klanten in 2020

TOP5

FLUVIUS S.O.
GEMEENTE WETTEREN
GEMEENTE LEBBEKE
STAD DENDERMONDE
GEMEENTE ZELE

 

Knipsel 3


Sociaal duurzaam

Spoor2 biedt mensen ontwikkelingskansen in jobs op maat, met respect voor hun eigenheid en diversiteit. In 2019 zetten we sterk in op persoonlijke ontwikkelingsplannen en gaven we opleidingen in begeleidingsmethodieken om groei en doorstroom te bevorderen.

 

373 werknemers

239 mannen
134 vrouwen

20 landen

van herkomst

871 uren

opleiding

36.628 uren

begeleiding

140

persoonlijkontwikkelingsplan
gesprekken

2

doorstroomtrajecten gestard

86%

aanwezigheid

 

Knipsel 4Vooruitblik naar 2021

Spoor2 werkt al sterk rond de 5 pijlers van de Sustainable Development goals: People, Planet, Prosperity, Partnerships, en ook Peace (goed bestuur). We voegen er graag nog een zesde P aan toe van ‘Pleasure’, want zonder passie en enthousiasme kunnen onze mensen en ons bedrijf niet duurzaam groeien en bloeien. De strategische pijlers voor ons meerjarenplan 2019 – 2024 zijn de volgende.

Prosperity

 • Doorstroom verhogen
 • Ondersteuning begeleiders
 • Innovatie
 • Kwaliteit organisatieprocessen

Planet

 • Milieuvriendelijk
 • ondernemen

Partnership

 • Netwerk van partners verder uitbouwen

Peace

 • Goed bestuur

People

 • Werkbaar werk
 • Competentie en talentontwikkeling
 • Uitbouw sociale dienst

 

Concreet willen we werken aan deze SDG’s: sdg

In ons jaaractieplan voor 2021 leggen we deze accenten:

 • uitbreiding van horecaproject KaffeeSocial met TerraSocial
 • personele unie tussen Spoor2 en Pro Natura vanaf 01/06 
 • verder blijven inzetten op duurzame energie en innovatie
 • verder uitbouwen van ons sociaal netwerk

 

Durven Doen en Groeien

Spoor2 geeft kansen aan mensen die op de gewone arbeidsmarkt moeilijk aan de slag kunnen. Zo kunnen ze groeien en doorstromen naar het reguliere bedrijfsleven. Dit doen we door een breed pallet aan kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan onze klanten

Hergebruik

 • Kringwinkels
 • Kilosjop
 • Inboedelservice
 • Veilingwebsite ‘Uw Kringding’
 • ‘Nief gerief’: gerecycleerde materialen krijgen een nieuw leven

Groen, bouw en renovatie

 • Kleine renovaties, houtbewerking, sanitair, metsel- en pleisterwerken
 • Groenonderhoud

Diensten

 • Wasserij Wasgoed
 • Naaiatelier 

Horeca

 • KaffeeSocial