Missie en visie

Durven, Doen en Groeien. Daar staat Spoor2 voor. Hoe willen we dit bereiken?

Voor de groei van onze mensen

Spoor2 levert een perfecte dienstverlening op maat door mensen kansen te geven in een veilige leeromgeving. We geloven in de groeimogelijkheden van alle mensen, ongeacht hun afkomst, ervaring of voorgeschiedenis. We richten ons daarom op mensen die in het reguliere bedrijfsleven geen kansen kregen of krijgen. Onze medewerkers leren bij ons hun eigen grenzen te kennen en verleggen binnen een gestructureerde werkomgeving. Iedereen krijgt bij ons de kans om op maat te groeien volgens de eigen mogelijkheden, ook al hoort daar vallen en weer opstaan bij. Doorstroom naar het reguliere bedrijfsleven wordt gestimuleerd en met de nodige zorg en nazorg begeleid. Durven, doen en groeien dus, met respect voor ieders tempo.

Voor het team dat Spoor2 is

Spoor2 is een vernieuwende arbeidsorganisatie en staat open voor de ideeën van alle werknemers. Collega's vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar. We genieten samen van successen en zoeken actief naar externe samenwerkingsverbanden. Duurzame oplossingen zoeken en zo meebouwen aan de maatschappij, dat is waar Spoor2 voor staat. Iedere medewerker is er trots op om een teamlid van Spoor2 te zijn

De omkadering gelooft in de medewerkers en is voldoende professioneel opgeleid om begeleidend te werken.

Voor onze klanten, klein en groot

De klanten van Spoor2 zijn zowel particulieren als organisaties, bedrijven en overheden. Onze klanten kennen de missie van Spoor2 en weten welke meerwaarde Spoor2 met zich meebrengt binnen de sociale economie. Onze klanten zijn niet alleen belangrijk voor het voortbestaan van Spoor2 zelf, maar vooral voor het groeien van onze medewerkers. Doorstromen naar de reguliere economie kan alleen als onze klanten ons daarbij helpen. We durven buiten het gangbare te denken en proberen hiermee de klant van dienst te zijn, en dat ook op een financieel verantwoorde manier. We verkopen geen lucht maar leveren kwaliteit en service, en dat weten onze klanten. Spoor2 staat daarom voor: "We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen!"

Spoor2

 

Skype

Bel ons gratis via skype!

gratis ophaling
van herbruikbare
goederen

truck

Bel gratis 052 48 00 60