Selectiecriteria voor het aanvaarden

De Kringwinkel draagt bij tot een beter milieu. Dit doen we door herbruikbare spullen in te zamelen en te verkopen. Zo belanden ze niet op een stortplaats of in de verbrandingsoven. Het Spoor2-Kringwinkelcentrum aanvaardt enkel herbruikbare, verkoopbare goederen. Elektrische toestellen worden aanvaard, ook als ze niet werken. Onze medewerkers kunnen goederen weigeren die vallen onder onderstaande rubrieken.

Volgende goederen worden NIET aanvaard:

NIET HERBRUIKBARE GOEDEREN

 • ALLES WAT BESCHADIGD IS
  uitgezonderd zeer waardevolle of antieke goederen vb. een zetel met scheuren, gaten of vlekken, een tafel met krassen,…

 • ALLES WAT ONVOLLEDIG 
  Vb. een kast waarvan een deur of lade ontbreekt, onvolledig speelgoed, zetels zonder kussens,…

 • KLEINE HOEVEELHEDEN BOUWMATERIALEN
  Vb. pvc-buizen, cement, losse bakstenen, restjes tapijt, verwijderd kamerbreed tapijt, gebruikte deurstijlen, restjes behangpapier,...

 • VERPAKKINGSMATERIALEN VAN LEVENSMIDDELEN
  Vb. ijsdozen, botervlootjes, yoghurtpotjes, pmdverpakkingsmateriaal,…

 • ALLES WAT NIET HYGIENISCH IS
  Vb. vuil, vet, vocht, schimmel,… op matras, zetel, kleding, tapijt, keukenkasten, vuile hondenmanden,…

GOEDEREN DIE NIET MOGEN VERKOCHT WORDEN IN DE KRINGWINKEL OMWILLE VAN VEILIGHEIDSREDENEN OF BTW REDENEN

Vb. levensmiddelen, surfplanken, vaartuigen, wapens, gemotoriseerde voertuigen, aanhangwagens, dieren,…

GOEDEREN DIE BEHOREN TOT GEVAARLIJK AFVAL

Vb. verf, inkt, lijm, hars, motorolie, frituurvet- en olie, oplosmiddelen, zuren en basen, schoonmaakmiddelen, autoaccu’s en batterijen, producten met kwik (zoals TL-lampen), bestrijdingsmiddelen, asbesthoudende goederen, medicatie, chemicaliën, röntgenfoto’s, brandblussers, spuitbussen,…

AUTOBANDEN

ASBEST

GASFLESSEN

PRODUCTEN DIE BEHOREN TOT KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA) EN HUN VERPAKKING

 

Wie moet je aanspreken als het personeel van het Spoor2- Kringwinkelcentrum je goederen weigert?

Het Spoor2-Kringwinkelcentrum heeft omschreven welke goederen het personeel mag aanvaarden en welke niet. Zij zijn hiervoor opgeleid en hebben voldoende ervaring om deze te beoordelen. Twijfelt u aan de beslissing van ons personeel, dan kan u steeds terecht bij de verantwoordelijke instructeur in de winkel of u belt naar het centraal ophaalnummer 052 48 00 60. De verantwoordelijke van de ophaaldienst zoekt dan graag met u naar een oplossing.

Skype

Bel ons gratis via skype!